Kareem Khan

ಕಿಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಲು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ನಾನು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಗನಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ

Translation: Kids International School has emerged as a good english school in this rural area to train our rural students to become a good student and person. Here the curriculum is the most accurate and challenging subject. I can tell you that we are very satisfied. I, as a businessman, have noted how impressive growth has impacted children in the past years. Good luck